Usługi

Działalność usługowa prowadzona przez spółkę polega na skupie i mrożeniu surowca, przerobie (sortowaniu i konfekcjonowaniu), magazynowaniu oraz ekspedycji wyrobów gotowych na rzecz innych przedsiębiorstw. Spółka wynajmuje również powierzchnię magazynową w magazynach chłodniczych wysokiego składowania.